Vedení rozhovorů se zaměstnanci

Jak vést rozhovor se zaměstnancem efektivně? Tak, aby se jak zaměstnanec, tak nadřízený cítili dobře a dobrali se k požadovanému cíli?

Je mnoho stylů a způsobů, jak vést rozhovor se zaměstnancem. Mnoho obecných zásad, kterých je dobré se držet, chceme-li aby rozhovor probíhal efektivně a bez negativních emocí. Můžeme klást různé druhy otázek, např. uzavřené nebo otevřené, dále obsahově různé otázky, např. týkající se pracovních předpokladů či osobnosti. Každý rozhovor je specifický a je nutné se na něj důkladně připravit.

Na konci každého rozhovoru by mělo přijít na řadu shrnutí a ujištění se, že obě strany dohodu správně pochopily a akceptují ji.

Chcete vědět, jak efektivně vést rozhovor se zaměstnancem?

Napište nám! 

Produkty

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat