360° Zpětná Vazba Týmů

JAK TO FUNGUJE?

S360 týmu je inovativní, velmi jednoduchá, přesná, rychlá a výkonná zpětná vazba pro celý tým a jeho vedení.

Je absolutní novinkou na trhu a je založena na principech a pozitivech známé individuální 360 zpětné vazby.

Vytváří maximálně objektivní pohled na chování celého týmu a odhaluje místa, kam se vyplatí investovat úsilí pro cílené zlepšení týmové výkonnosti v oblastech: 
 • komunikace a interakce
 • otevřenosti k novým věcem
 • spolupráce a podpory
 • partnerství
 • přitažlivosti a vlivu
 • výkonnosti
 • týmovosti
 • poslání
 • souhry a souladu
 • profesionálního nasazení
 • energie a lehkosti

 • Pozitivně ovlivňuje motivaci, podnikavost či přizpůsobování a zvládání změn.

  CO TÍM ZÍSKÁTE?

  S360 týmu je založena na otázkách, které vychází z týmových kompetencí a díky tomu je tým uchopen jako celek. Umožní se pohled na tým nikoliv jen v úhlu vztahů lidí uvnitř týmu a názoru manažera, ale i na vztah týmu vůči interním a případně i externím zákazníkům, stakeholdrům nebo vůči kolegům z partnerských útvarů. Svoji skutečnou přidanou hodnotu dotváří v doprovodu odborně facilitovaného workshopu, díky kterému dojde přímo k cíleným aktivitám, které týmu jako celku výrazně pomohou být výkonnější. Tento workshop nad výsledky S360 týmu se tak zároveň stává i efektivním rozvojovým nástrojem celého týmu.

  Pojetí týmu je v S360 maximálně dynamické. Týmem může být malá skupina lidí, která pracuje na projektu, nebo týmem může být celý útvar, případně celá divize a i celá firma.

  Zpětná vazba z S360 doprovázená s interpretací jejich výsledků je v současné době nejefektivnějším nástrojem pro zvýšení angažovanosti týmu pro změnu.

   PROČ S360 TÝMU?

  Protože jeden názor je vždy málo a protože tým může být efektivnější a výkonnější, než jeho jednotliví členové a může vytvářet to, co jednotlivci nedokážou.

  Protože do týmu vstupujeme jako jedinec - individualita, ale v týmu nejsme jen samy za sebe, naše úloha je mnohem širší - hrajeme týmovou hru. Ti nejlepší týmoví koučové vědí, že týmovou hru je třeba neustále ladit a zlepšovat.

  Protože tým má svůj charakter, své hodnoty a své cíle. Protože tým vytváří výsledky, energii a náladu.

  S360 týmů a odborná interpretace výsledků je v současné době nejefektivnějším nástrojem pro zvýšení výkonnosti a angažovanosti týmu pro změnu. Lze ji používat i pro opakovanou práci s týmem v čase.

  Protože, když si položíte následující otázky:
  • Jak Váš tým vnímá realitu a potřebu změny?
  • Jak je Váš tým vnímaný okolím a jak úspěšně dokáže doručovat výsledky?
  • Jak posílit výkonnost a přidat energii do týmu i když si myslíte, že jedete na maximum?
  • Jak určit to, co dělat když máte pocit, že tým má rezervy, avšak už nestačí tlačit na jednotlivce?
  • Jak naladit lidi v týmu, aby začali věci vnímat v jiném světle a spolupracovat na nových úkolech?
  • Nebo, ve firmě proběhl průzkum spokojenosti, který naznačil, že jsou oblasti pro zlepšení a Vy je potřebujete převést do praxe.
  • Nebo jednoduše, chcete zpětnou vazbu, s kterou budete pracovat.
  ….ZJISTÍTE, že S360 je vhodným nástrojem pro Váš tým.

  JAK S360 TÝMU VYPADÁ?

  S360 týmu má tvar jednoduchého dotazníku cca 50 projevů chování, který lze velmi snadno a rychle vyplnit v elektronickém prostředí. Máme sadu předem připravených tvrzení, která vybíráme, případně dle potřeb upravíme, společně se zadavatelem. Tato tvrzení tvoří týmové kompetence - oblasti, na které se potřebujete a chcete zaměřit. Po vyplnění dotazníků všemi účastníky vznikne zpráva, která je určena zadavateli a týmu. Interpretace výsledků probíhá jak individuálně zadavateli, tak i formou odborně facilitovaného workshopu se členy týmu (v případě větších týmu jsou účastníci a postup individuálně domluveny se zadavatelem).

  Galerie

  Video

  Napište nám

  Odeslat

  Odeslat emailem

  Odeslat