O Spolupráci, s.r.o.

Společnost SPOLUPRÁCE, s. r. o. byla založena v roce 2000.

Naším posláním je spoluvytvářet rozvojové a vzdělávací programy pro jednotlivce, týmy i pro celé organizace. Za cíl si klademe tvorbu celistvého systému služeb pro organizace a jejich zaměstnance, které vycházejí z jejich konkrétních potřeb.

Hodnoty, které naplňujeme:

  • Kreativní inovativnost
  • Vysoká kvalita práce (věda - odbornost - poznání)
  • Pozitivní mezilidské vztahy
  • Příležitost pro potenciál
  • Estetika

Odeslat emailem

Odeslat