Formy vzdělávání

Formy vzdělávání jsou různé - prezenční, dálkové, interaktivní, praktické, teoretické.... na Vás záleží, která konkrétní forma je Vám nejbližší.

Webinář

Webinář lze popsat jako seminář, který ovšem probíhá online. Pomocí webové aplikace můžete sledovat prezentaci lektora, klást dotazy a být s ním v kontaktu.

Zjistit více

E-learning

Je interaktivní způsob vzdělávání využívající informační a komunikační technologie. Je to vlastně taková kniha, s různými interaktivními cvičeními, testy a úkoly.

Zjistit více

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP

Zážitkový workshop je forma prezenčního vzdělávání, kde se účastníci setkají s erudovaným lektorem.

Zjistit více

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Je prezenční forma vzdělávání, při které spolu interagují lektor a účastníci semináře.

Zjistit více

INTERAKTIVNÍ DÍLNA

Interaktivní dílna je prezenční forma vzdělávání zaměřená na tvorbu něčeho, co si účastníci odnesou s sebou. Program je většinou prakticky zaměřený.

Zjistit více

KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ

Kazuistický seminář je prezenční forma vzdělávání, která se vyznačuje především prací s případy z praxe (kazuistika = případová studie).

Zjistit více

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Trvají zpravidla 1-2 roky a zaměřují se na určitý typ pracovníků, např. talenty, obchodní manažery apod.

Zjistit více

Odeslat emailem

Odeslat