Komunikační dovednosti

Komunikace se dá rozdělit na 2 základní typy: verbální a neverbální (řeč těla). Oba typy spolu úzce souvisí a pracují současně, aniž si to uvědomujeme.

Komunikace se zpravidla sestává z člověka, který zrovna mluví – vysílač, a člověka, který naslouchá – příjemce. Vysílači se utvoří v hlavě myšlenka, kterou pak chce co nejlépe sdělit příjemci. Použije k tomu nejen slova, ale i tón hlasu, výraz v tváři, očích a pozici těla. Příjemce všechny tyto informace vnímá, ač si to možná ani neuvědomuje, a zpracovává. To, nakolik se myšlenka utvořená v hlavě příjemce podobá myšlence, kterou chtěl vysílač sdělit, vypovídá o kvalitě komunikace.

Chcete umět správně komunikovat? Správně číst a používat řeč těla, správě volit slova, zkrátka komunikovat efektivně a na úrovni?

Napište nám!

Produkty

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat