Témata

Zajímá Vás některé z těchto témat? Na jakékoliv z nich můžeme pro Vás a Vaši firmu připravit workshop, seminář či ho prezentovat některou jinou formou vzdělávání. Kombinace tématu a konkrétní formy vzdělávání je flexibilní – přizpůsobíme ji Vašim potřebám a požadavkům.

Články níže Vám dají zakusit, co se pod jednotlivými tématy skrývá. Je to ovšem pouze ochutnávka! 

Vyjednávání

Vyjednávání je jedna z těch dovedností, kterou používáme všichni dnes a denně a každému se vyplatí ji dobře ovládat. Používáme ji jak v osobním životě, když se dohadujeme s kamarády...

Zjistit více

Motivace v manažerské praxi

Motivaci v manažerské praxi můžeme rozdělit na dvě oblasti. Motivaci pracovníků, které manažer vede, a motivaci samotného manažera.

Zjistit více

Leadership

Leadership jedním slovem vyjadřuje „vedení lidí“ a vše, co se s tím pojí. Jak vést lidi efektivně, tak, aby podávali ty nejlepší výkony? Aby byli spokojení a motivovaní? Není to nic jednoduchého, ale existují určitá obecná pravidla, která by měl každý vůdce dodržovat.

Zjistit více

Budování úspěšných týmů

Úspěšný tým je dokáže podat lepší výkon, než by podali jeho jednotliví členové při plnění stejného úkolu. Jak ale vybudovat úspěšný tým? Existuje několik zásad a jednou z nich je správné rozdělení pravomocí a rolí v týmu.

Zjistit více

Komunikační dovednosti

Komunikace se dá rozdělit na 2 základní typy: verbální a neverbální (řeč těla). Oba typy spolu úzce souvisí a pracují současně, aniž si to uvědomujeme.

Zjistit více

Vedení porad

Stalo se Vám někdy, že jste přišli na poradu, strávili zde i několik hodin a po jejím ukončení jste měli pocit, že nejste o nic moudřejší, než před ní? Pocit, že se na poradě vůbec nic nedohodlo a neprobralo? Bohužel, mnoho porad takto dopadne. Ale jak tomu zabránit?

Zjistit více

Vedení rozhovorů se zaměstnanci

Jak vést rozhovor se zaměstnancem efektivně? Tak, aby se jak zaměstnanec, tak nadřízený cítili dobře a dobrali se k požadovanému cíli?

Zjistit více

Kulturní rozdíly

Rozdíly mezi kulturami jednotlivých účastníků obchodu, členů týmu či vyjednávajících oponentů, mohou mít zásadní dopad na výsledek.

Zjistit více

Vnitrofiremní kultura

Firemní kultura v sobě zahrnuje několik oblastí. Je to způsob, jakým se k sobě zaměstnanci chovají. Je to atmosféra, která ve firmě panuje. Jsou to hodnoty a vize, které jsou pro firmu klíčové a všichni zaměstnanci je sdílejí. Je to styl, jakým manažeři zaměstnance vedou.

Zjistit více

Facilitace

Zdá se Vám, že jsou Vaše jednání zdlouhavá a nevedou k očekávaným výsledkům? Máte pocit, že čas vynaložený na jednání není efektivně využit, ale nevíte, jak to zlepšit? Zkuste si najmout odborníka na usnadnění komunikace – facilitátora.

Zjistit více

Work life balance

W-L-B je systém programů, které umožňují zaměstnancům nový pohled na důležitost rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem.

Zjistit více

Odeslat emailem

Odeslat