Koučování v manažerské praxi

Koučování je jednou z efektivních metod rozvoje lidí. Jeho výhody lze využít i na pozici leadera. Styl vedení, ve kterém jsou užívány techniky koučování, se nazývá koučovací přístup.

Co je charakteristické pro koučovací přístup?

Koučovací přístup jako styl vedení nejvíce motivuje a zároveň nejvíce využívá potenciál pracovníků, zvyšuje jejich aktivitu, samostatnost a odpovědnost. Je postaven na důvěře v druhé lidi, v jejich schopnosti a potenciál. Pomáhá lidem ujasnit si, čeho mají dosáhnout a jak toho mohou dosáhnout. Vyžaduje a podněcuje pracovníky k převzetí plné odpovědnosti za výsledky nejen osobní nebo týmové, ale i celofiremní.

Chtěli byste své manažery naučit koučovacímu přístupu? Posílit jejich schopnosti v roli leadera a poskytnout jim další nástroj pro efektivní vedení lidí? Pak by Vás tento dlouhodobý výcvikový program mohl zaujmout.

Náplň programu

Program se skládá ze 3 modulů doplněných o práci v metodických skupinách, které si vedou sami účastníci, webinář a individuální koučování. Zde si můžete prohlédnout nástin jednotlivých částí (podrobnosti v pozvánce).

Webinář I – distanční studium (2 hodiny)
  • Úvod do koučování a osobnost koučujícího manažera

Modul I – prezenční studium (2 dny)
  • Zasazení koučovacího stylu mezi ostatní styly vedení
  • Principy koučovacího přístupu
  • Etika koučovacího přístupu - co je a není přípustné

Webinář II – distanční studium (2 hodiny)
  • Koučovací kontrakt – praxe

Modul II – prezenční studium (2 dny)
  • Nácvik pokládání “silných otázek” 
  • Posílení vlastní sebezkušenosti (kdy se dostavují tendence k sympatii a naopak k antipatii s tématem či osobností koučovaného člověka)

Webinář III – distanční studium (2 hodiny)
  • Etika v koučování a standardy etického chování

Modul III – prezenční studium (2 dny)
  • Vyhodnocení výsledného stavu naplnění osobního kontraktu pro výcvik
  • Vedení standardního koučovacího rozhovoru v režimu manažerské praxe

LEKTOŘI

Programem Vás bude doprovázet trojice zkušených lektorů a koučů PhDr. Naďa Grosamová, Světlana Rafalská a Jan Pešek.

Termín konání

Webinář I: únor 2017
Modul I: 13. – 14. března 2017
Webinář II: duben 2017
Modul II: 9. – 10. května 2017
Webinář III: červen 2017
Modul III: 4. – 5. září 2017
Závěrečná zkouška: říjen 2017

Cena

29.910,- Kč (+DPH)

Pozvánka

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Uzávěrka přihlášek

31. ledna 2017

Máte zájem?

Na kurz se můžete přihlásit pomocí online přihlášky.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte emailem, telefonicky a nebo využijte okénka „Napište nám“.

Galerie

Video

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat