Interim management - HR

Interim manager je specialistou v dané oblasti a je nasazován do společnosti s konkrétním a časově vymezeným cílem. Typickým cílem interim manažera je například dosažení určité úrovně prodejů, zavedení efektivních HR procesů nebo zajištění hladkého chodu společnosti v době krize. 

Lidé jsou, jak moderní doba ukazuje, nejdůležitějším zdrojem firmy. Aby firmě její zaměstnanci přinášeli co nejvyšší užitek, je důležité, aby o ně firma pečovala, a aby je motivovala, rozvíjela a vzdělávala.

Toho lze docílit správnou HR strategií a nastavením efektivních HR procesů. Nevíte jak na to? Vypracujeme pro Vás projekt HR poradenských služeb a nasadíme do Vaší firmy zkušeného interim manažera, který návrhy efektivně implementuje – Iwanu Folwarcznou.

JAK TO FUNGUJE?

Projekt se obvykle skládá z několika kroků:

  1. Nejdřív ze všeho budeme potřebovat, abyste nám sdělili Vaše požadavky a Vaše očekávání. Na jejich základě provedeme audit stávajících HR procesů a HR strategie ve firmě. Tím upřesníme stávající situaci a stanovíme priority HR strategie.
  2. Nastavení HR strategie, která podpoří naplnění vize a požadované rozvojové i výkonové parametry.
  3. Nastavení a implementace firemních hodnot a jejich propojení do HR systémů a procesů, s důrazem na stabilizaci zaměstnanců a jejich motivaci a zaměření na kulturu vysokého výkonu (high performance culture).
  4. Rozvoj manažerů – rozvoj klíčových manažerských kompetencí, které zajistí udržitelný rozvoj organizace a plnění stanovených cílů (zajišťuje Spolupráce s.r.o. mimo rámec tohoto HR projektu).

Tyto kroky jsou pouhým nástinem působení interim manažera ve firmě. Konkrétní řešení je speciálně šité na míru tak, aby co nejlépe naplňovalo potřeby vaší společnosti.

CENA

Interim management v oblasti HR má mnoho parametrů, které jsou nastavitelné dle konkrétních potřeb Vás a Vaší společnosti. Z tohoto důvodu nelze cenu stanovit dopředu a je nutná bližší specifikace zadání. 

Máte-li dotaz ohledně ceny, kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem, nebo pomocí okénka "Napište nám".

MÁTE ZÁJEM?

Napište nám!

Galerie

Video

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat