Rozvojová akademie

Rozvojová akademie je dlouhodobý firemní rozvojový program zaměřený na určitou skupinu pracovníků (např. obchodní manažeři). Cílem programu je rozvoj vybraných kompetencí, např. leadership, vyjednávání, komunikace v náročných situacích atp.

JAK TO FUNGUJE?

Nejdřív je nutné vybrat skupinu pracovníků, kteří program absolvují, a kompetence, které má program rozvinout. Po konzultaci s našimi odborníky pak společně vytvoříme komplexní rozvojový plán. Celý program probíhá v několika krocích:

 1. PLÁNOVÁNÍ

  Stanovení cílů programu a naplánování časového harmonogramu. Dále se v této fázi vybírají metody, které budou v programu využity (koučování, konzultace, sociomapy, …), a stejně tak formy vzdělávání (workshopy, webináře, kazuistické semináře, …).

 2. DIAGNOSTIKA

  Otestování účastníků programu vybranými diagnostickými metodami pro jednoduché měření jejich stávajících úrovně kompetencí a jejich vývoje v průběhu a na konci programu.

 3. SAMOTNÝ PROGRAM

  Vzdělávání a rozvoj účastníků vybranými metodami a formami vzdělávání. Např. komunikačních dovedností pomocí zážitkových workshopů nebo vyjednávání formou e-learningu a navazujícího kazuistického semináře.

  V průběhu programu jsou účastníci průběžně testováni stejnými diagnostikami, jako v kroku 2. Z výsledků testů je zřejmé, jak se jednotlivé kompetence účastníků vyvíjí a je možné přizpůsobit cíle stanovené v kroku 1 dle jejich aktuálních potřeb.

 4. VYHODNOCENÍ

  Vyhodnocení úspěšnosti celého programu. Splnili účastníci naplánované cíle? Je vidět zřetelný posun v rozvíjených kompetencích?

CENA

Rozvojová akademie je komplexní program s mnoha parametry, které jsou nastavitelné dle vašich konkrétních potřeb (počet účastníků, zvolené diagnostiky, ...). Z tohoto důvodu nelze cenu stanovit dopředu a je nutná bližší specifikace zadání.

Máte-li dotaz ohledně ceny, kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem, nebo pomocí okénka "Napište nám".

MÁTE ZÁJEM?

Napište nám!

Galerie

Video

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat