Zpracování kompetenčního modelu

Kompetence se dá nejlépe vyjádřit jako způsobilost vykonávat činnosti spojené s určitou pozicí ve firmě. Kompetenční model je pak soupis kompetencí, které by měl mít ideální pracovník na dané pozici.

Jak to funguje?

Nejdříve potřebujete mít představu o tom, co od pracovníka na konkrétní pozici očekáváte, jaké výkony by měl podávat a jak to zapadá do firemní kultury. Pomůžeme Vám tuto představu vytvořit a poté pro Vás vypracujeme kompetenční model pro danou pozici.

Co získám?

Kompetenční model zlepší personální procesy ve Vaší firmě. Při náboru nových zaměstnanců budete vědět, jaké vlastnosti by měl kandidát mít a jaké podmínky by měl splňovat. Celý proces náboru je tím zjednodušen.

Pokud už máte pozice obsazené, tak Vám kompetenční model napoví, jakým směrem byste měl/a směřovat vzdělávání Vašich zaměstnanců, aby byl výsledek co nejefektivnější. Ukáže Vám, jaké oblasti pracovníků rozvíjet pro zlepšení jejich výkonu.

A nakonec je to ideální nástroj pro hodnocení jak nově přijatých, tak stávajících pracovníků. Kompetenční model Vám umožní stanovit cíle, kterých musí pracovník ve svém vývoji za určitý čas dosáhnout. Po uplynutí adaptační doby můžete snadno vyhodnotit, jak zaměstnanec pokročil ve svém vývoji.

CENA

Tvorba kompetenčního modelu má mnoho parametrů, které jsou nastavitelné dle konkrétních potřeb Vás a Vaší společnosti (počet účastníků, zvolené diagnostiky, ...). Z tohoto důvodu nelze cenu stanovit dopředu a je nutná bližší specifikace zadání. 

Máte-li dotaz ohledně ceny, kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem, nebo pomocí okénka "Napište nám".

Máte zájem?

Napište nám!

Galerie

Video

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat