KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ

Kazuistický seminář je prezenční forma vzdělávání, která se vyznačuje především prací s případy z praxe (kazuistika = případová studie). Účastníci za doprovodu lektora zpracovávají různé případové studie a příklady z praxe, např. co dělat, když mám pracovníka, který je demotivovaný. Všechny tyto případy jsou řešeny týmově.

Seminář je prakticky zaměřený a doporučujeme ho navázat na předchozí odborný workshop.

Mezi hlavní výhody kazuistického semináře patří, že rozvíjí dovednosti řešit problémy týmově a zlepšuje schopnost užití získaných znalostí v praxi.

Produkty

Napište nám

Odeslat

Odeslat emailem

Odeslat