Novinky

6.9.2016

Koučování v manažerské praxi

Koučování v manažerské praxi
Absolventi tohoto programu se naučí vnímat etiku práce manažera, který používá koučovací dovednosti k rozvoji lidí, k pozitivním změnám, zvyšování dlouhodobé výkonnosti i k jejich osobnímu růstu. Naučí se vědomě rozlišit skutečné naplnění slova KOUČOVÁNÍ a KOUČOVACÍHO PŘÍSTUPU od způsobů hraničících s ovládáním a manipulací.
26. 7. 2016

Výcvik koučů II

Výcvik koučů II

Přihlašte se na náš pokročilý kurz, Výcvik koučů II, vytvořený ve spolupráci se Systemickým institutem. Uzávěrka přihlášek je již 15. srpna 2016.

Odeslat emailem

Odeslat